asesor internet

¿Què és Google Business?

Google Business són fitxes d'empreses, negocis i professionals per ser visibles en els resultats de recerca. Si un usuari busca Negocis amb determinades característiques (municipi, tipus de Negoci, etc.), Google llista Aquestes recerques. Per Defecte, també implementa aquestes fitxes a Google Maps, per obtenir una Ubicació Física del seu negoci al mapa.

¿Quins beneficis dóna al seu Negoci donar d'Alta la fitxa de Google?

Visibilitat. Google És el 1er cercador mundial. Les fitxes dels Negocis avancen tecnològicament cap a la interacció des del moment que un usuari troba el seu negoci a les recerques.